Harajuku Denim Pant

Centimeter 
Size Waist Thigh Hip Length
S 80 - 101 104
M 84 - 105 105
L 88 - 109 106
XL 92 - 113 107